THCS Đoàn Thị Điểm- Toán 7, Vật lí 9

Xuất bản 08-04-2020

THEO DÕI

Bài tập 1. chất dẫn điện và chất cách điện. dòng điện trong kim loại.(Vật lí 7, thứ 5, ngày 9/4/20)

200 lượt thi
15 phút
8 câu hỏi
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN
Đăng ký lịch thi THPT Quốc gia 2021