THCS Đoàn Thị Điểm - Hoá học 9

Xuất bản 17-04-2020

THEO DÕI

Đề 8 - Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

168 lượt thi
40 phút
20 câu hỏi
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN
Đăng ký lịch thi THPT Quốc gia 2021