Hóa học-Thầy Nguyễn Bá Tuấn

Xuất bản 18-05-2020

THEO DÕI

Hóa 11A: phản ứng của ancol với kim loại kiềm

12 lượt thi
15 phút
10 câu hỏi
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN
Đăng ký lịch thi THPT Quốc gia 2021