advise you to take a holiday " the...

Viết Lại Câu advise you to take a holiday," the doctor continued. You...

0
Viết Lại Câu

advise you to take a holiday," the doctor continued.
You'd __________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

You'd better take a holiday.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP