Ba tư tưởng sau đây được trình bày...

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Q...

0
Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?- Cách mạng là s nghiệp của quần chúng.- Cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới.
“Bản án chê độ thực dân Pháp”.Tạp chí Thư tín quốc tế.Người cùng khổ.“Đường kách mệnh”.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“Đường kách mệnh”.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP