Biện pháp vững chắc và hiệu quả nhất...

Biện pháp vững chắc và hiệu quả nhất để hoàn thiện cơ cấu ngành công ...

3
Biện pháp vững chắc và hiệu quả nhất để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta là?
ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ đa dạng hóa cơ cấu ngành công nghiệp hạ giá thành sản phẩm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP