Câu nào sau đây đúng...

Câu nào sau đây đúng

0
Câu nào sau đây đúng
get() có thể đọc một string ngắt dòng còn scanf với %s thì không
get() có thể đọc một string chứa dấu cách còn scanf với %s thì không
get() có thể thay thế scanf mà không cần bổ sung mã nào
Không có câu đúng

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
get() có thể đọc một string chứa dấu cách còn scanf với %s thì không

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP