Cho bảng số liệu dưới đây:TỐC ĐỘ TĂNG...

Cho bảng số liệu dưới đây:TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỈ SUẤT SINH THÔ VIỆT NA...

0
Cho bảng số liệu dưới đây:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỈ SUẤT SINH THÔ VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 2010-2015 (Đơn vị: %)
(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng tỉ suất sinh thô Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015?
Tỉ suất sinh thô ở nông thôn có xu hướng giảm.Tỉ suất sinh thô ở thành thị ngày càng tăng nhanh.Tỉ suất sinh thô ở cả nông thôn lẫn thành thị đang tăng.Tỉ suất sinh thô ở thành thị cao hơn nông thôn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tham khảo đề thi gốc của câu hỏi: Đề thi thử môn Địa trường THPT Tam Dương - Vĩnh Phúc - 2019
Đáp án đúng của câu này là:
Tỉ suất sinh thô ở nông thôn có xu hướng giảm.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP