Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH VÀ DÂN...

Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 20...

0
Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2015
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016)
Nhận xét nào sau đây không đúng với diện tích và dân số của các vùng nước ta năm 2015?
Dân số tập trung đông ở các đồng bằng.Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất.Đông Nam Bộ có mật độ dân số thấp hơn Đồng bằng sông Cửu LongTây Nguyên có mật độ dân số thấp nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tham khảo đề thi gốc của câu hỏi: Đề thi thử môn Địa trường THPT Tam Dương - Vĩnh Phúc - 2019
Đáp án đúng của câu này là:
Đông Nam Bộ có mật độ dân số thấp hơn Đồng bằng sông Cửu Long

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP