Cho bàng số liệu:DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI...

Cho bàng số liệu:DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015 (Đơn vị: Nghìn ...

0
Cho bàng số liệu:
DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015 (Đơn vị: Nghìn người)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thông kê, 2016)
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015 là:
Cột.Tròn.Miền.Đường.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tham khảo đề thi gốc của câu hỏi: Đề thi thử môn Địa trường THPT Tam Dương - Vĩnh Phúc - 2019
Đáp án đúng của câu này là:
Cột.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP