Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm...

Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm tụ điện C, điện trở R và cuộn cả...

0
Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm tụ điện C, điện trở R và cuộn cảm L, điểm M nằm giữa tụ điện và điện trở. Biết [U_{AB}]=120 V, f không đổi. Khi C = [C_1] thì điện áp [u_{AM}] trễ pha 75° so với u. Khi C = [C_2] thì điện áp [u_{AM}] trễ pha 45° so với u. Trong hai trường hợp trên, điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ có cùng giá tri. Giá trị đó xấp xỉ bằng
230250232235

0 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu

Hiện chưa có câu trả lời nào!

Nếu bạn biết câu trả lời, đừng ngại chia sẻ lời giải

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP