cho hàm số y=x^3-3m^2x^2+6 có GTNN trên đoạn...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số cho hà...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

cho hàm số y=x^3-3m^2x^2+6 có GTNN trên đoạn [0;3] bằng 2. khẳng định đúng là

A 1<m<3 B m<= 1 C m>=3 D -1<m<=1

giải chi tiết giúp mình

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

em thử các giá trị m đặc trưng của đáp án rồi dùng table để tìm max min nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP