Cho sơ đồ phả hệ trên mô tả...

Cho sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do gen lặn ...

0
Cho sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do gen lặn s quy định, alen tương ứng S không quy định bệnh.Cho biết bố mẹ của những người II5, II7, II10 và III13 đều không có ai mang alen gây bệnh. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? (1) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh một đứa con bị bệnh là 1/96. (2) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh một đứa con trai không bị bệnh là 39/80. (3) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh một đứa con bị bệnh, một đứa con bình thường là 3/80. (4) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh một đứa con gái đầu lòng bình thường, con trai sau bị bệnh là 95/36864. (5) Người IV16 có thể có kiểu gen dị hợp với xác suất 2/3.
2.1.3.4.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tại sao lại là 4

Gửi 5 tháng trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
4.

Gửi 6 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP