Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở...

Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng ( từ tháng 8/1958 đến thán...

0
Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng ( từ tháng 8/1958 đến tháng 2/1859 ) đã
làm thất bại hoàn toàn âm mưu “ đánh nhanh, thắng nhanh ” của Pháp.bước đầu làm thất bại âm mưu “ đánh nhanh, thắng nhanh ” của Pháp.bước đầu làm thất bại âm mưu “ chinh phục từng gói nhỏ ” của Pháp.làm thất bại âm mưu “ chinh phục từng gói nhỏ ” của Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
bước đầu làm thất bại âm mưu “ đánh nhanh, thắng nhanh ” của Pháp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP