Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai...

Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ hai của phong trào Cần...

0
Đặc điểm nào sau đây không thuộc giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương
Quy tụ thành các trung tâm lớn, hoạt động ở vùng trung du và miền núi.Thu hút nhiều giai cấp, tầng lớp tham gia.Đặt dưới sự lãnh đạo của văn thân, sĩ phu.Phong trào phát triển theo chiều rộng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phong trào phát triển theo chiều rộng.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP