Dự đoán kết quả xuất ra của chương...

Dự đoán kết quả xuất ra của chương trình#include int main(){ print...

0
Dự đoán kết quả xuất ra của chương trình

#include
int main()
{
printf("new_c_questionby");
printf("rcodecamp");
getchar();
return 0;
}
ew_c_question

codecamp
new_c_questio

codecamp
codecampTùy vào configuration của Terminal

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tùy vào configuration của Terminal

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP