Câu lệnh sau có nghĩa là gì?<div class="line...

Câu lệnh sau có nghĩa là gì?scanf("%4s", str);

0
Câu lệnh sau có nghĩa là gì?
scanf("%4s", str);
Đọc chính xác 4 ký tự nhập từ console
Đọc tối đa 4 ký tự nhập từ consoleĐọc một chuỗi str là bội số của 4
Không làm gì

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đọc tối đa 4 ký tự nhập từ console

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP