Dự đoán kết quả xuất ra của chương...

Dự đoán kết quả xuất ra của chương trình?#include "stdio.h"int main()...

0
Dự đoán kết quả xuất ra của chương trình?

#include "stdio.h"
int main()
{
char arr[100];
printf("%d", scanf("%s", arr));
/* giả sử giá trị nhập vào cho scanf là "GeeksQuiz" */
return 1;
}

9
110
100

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP