Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợ...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm 2 ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2. mặt khác cho 0,25 mol hh M tác dụng với Na, thu được chưa đến 0,15 mol H2, X và Y là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

0,25 mol hh t/d vs Na thu đc chưa đến 0,15 mol H2 => 2 ancol này đơn chức

đốt hhM đc nCO2<nH2O => ancol no, mạch hở

=> X và Y là 2 ancol đơn chức mạch hở

số nguyên tử C trung bình = (nCO2)/(nH2O-nCO2) = 2,4

=> X và Y là C2H5OH và C3H7OH

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP