Em hãy mô tả cách tiến hành những...

Chương 6: Dung Dịch Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau...

0
Chương 6: Dung Dịch

Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau:

a) Chuuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hòa thành một dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

a) Pha thêm dung môi (nước) vào dung dịch NaCl bão hòa thì thu được dung dịch NaCl chưa bão hòa.

b) Cho thêm chất tan (NaCl) vào dung dịch NaCl chưa bão hòa thành dung dịch NaCl bão hòa.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP