Hình thức phát triển của bạo lực trong...

Hình thức phát triển của bạo lực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở...

0
Hình thức phát triển của bạo lực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
có sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
giành chính quyền một cách nhanh gọn, ít đổ máu.
đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
c
đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Gửi 1 tháng trước

Thêm bình luận
0
Tham khảo đề thi gốc của câu hỏi: Đề thi thử môn Sử trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1 - 2019
Đáp án đúng của câu này là:
đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP