Hỗn hợp X gồm axit fomic axit axetic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit f...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit axetic, axit propionic, axit butiric và alanin trong đó nitơ chiếm 6,028% khối lượng hỗn hợp. Cho 37,16 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 48,16 gam muối. Đốt 37,16 gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V là A. 32,48 B. 34,72 C. 36,96 D. 30,24

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ta có: CnH2nO2 = HCOOH + kCH2 Ala = HCOOH + 2CH2 + NH —> Quy đổi X thành: HCOOH: 0,5 mol ⇐ (48,16 – 37,16)/22 CH2: a mol NH: 0,16 mol ⇐ 37,16.6,028%/14 —> mX = 0,5.46 + 14a + 0,16.15 = 37,16 —> a = 0,84 Đốt X: HCOOH + 0,5O2 —> CO2 + H2O 0,5…………0,25 CH2 + 1,5O2 —> CO2 + H2O 0,84……..1,26 2NH + 0,5O2 —> H2O + N2 0,16……..0,04 —> nO2 tổng = 1,55 —> V = 34,72 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP