Kẻ thù của nhân dân Việt Nam sau...

Kẻ thù của nhân dân Việt Nam sau ngày 9 – 3 – 1945 là

3
Kẻ thù của nhân dân Việt Nam sau ngày 9 – 3 – 1945 là
Pháp và tay sai.phát xít Nhật Pháp và Nhật. thực dân Pháp và phong kiến.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Pháp và nhật

Gửi 9 tháng trước

Thêm bình luận
-1
Đáp án đúng của câu này là:
phát xít Nhật

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP