Kết quả của tích phân được viết dưới...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Kết quả của tích phân đ...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Kết quả của tích phân

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

được viết dưới dạng a+bln2. Tính giá trị của a+b.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có:

Từ đó ta có

Vậy chọn đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP