Khi nói về sóng cơ học phát biểu...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau...

3
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
B. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất.
C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
D. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.

4 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sóng cơ không lan truyền được trong chân không
chọn Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP