Martin may not be very well but he...

Viết Lại Câu Martin may not be very well but he still manages to enjo...

0
Viết Lại Câu

Martin may not be very well but he still manages to enjoy life.
Martin's poor ____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Martin's poor health doesn't/ can't prevent / stop him (from) enjoying life.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP