Một trong những điểm giống nhau trong việc...

Một trong những điểm giống nhau trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm l...

0
Một trong những điểm giống nhau trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 19370 ở Liên Xô là gì?
Không đúng thời hạn đề ra. Hoàn thành trước thời hạn 5 tháng. Không hoàn thạnh đúng thời hạn. Đều hoàn thành trước thời hạn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: sgk 11 trang 56 Cách giải:

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 1937) đều được hoàn thành trước thời hạn.

Đều hoàn thành trước thời hạn.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP