Nhận xét nào dưới đây đúng về phong...

Nhận xét nào dưới đây đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 của nhân...

0
Nhận xét nào dưới đây đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 của nhân dân Việt Nam?
Chỉ nhằm vào mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam.Giải quyết đồng thời hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam.Chỉ nhằm giải quyết mâu thuẫn giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến.Giải quyết mọi mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giải quyết đồng thời hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP