Nhiệt phân metan trong lò hồ quang điện...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân metan tro...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân metan trong lò hồ quang điện ở 1500°C thu được hỗn hợp X gồm metan, axetilen và hidro. Tỉ khối của X so với H2 bằng 5. Dẫn 1,792 lít X (ở đktc) vào dung dịch brom dư, khối lượng brom tối đa tham gia phản ứng là A. 6,4 B. 3,2 C. 4,8 D. 8,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2CH4 —> C2H2 + 3H2 X chứa C2H2 (a), H2 (3a), CH4 dư (b) nX = a + 3a + b = 0,08 mX = 26a + 2.3a + 16b = 0,08.5.2 —> a = 0,015 và b = 0,02 —> nBr2 = 2a = 0,03 —> mBr2 = 4,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP