Ở phạm vi cơ sở những chủ trương...

Ở phạm vi cơ sở, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

0
Ở phạm vi cơ sở, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần được
thông tin đầy đủ. giám sát, kiểm tra. trực tiếp quyết định. trực tiếp bàn bạc, quyết định.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
thông tin đầy đủ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP