Peptit X mạch hở được tạo bởi từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Peptit X mạch hở đượ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Peptit X mạch hở được tạo bởi từ glyxin và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, N2 và 1,15 mol H2O. Số liên kết peptit có trong X là. A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X có dạng (Gly)a(Ala)b Số H = 3a + 5b + 2 = 2nH2O/nX = 23 —> 3a + 5b = 21 —> a = 2 và b = 3 là nghiệm duy nhất Số liên kết peptit là a + b – 1 = 4.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP