Phương trình ion thu gọn của phản ứng...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Phương trình ion thu gọn của phản ứ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Phương trình ion thu gọn của phản ứng nào dưới đây không có dạng: 3 HCO− + H+ → H2O + CO2 ?

A. NH4HCO3 + HClO4 B. NaHCO3 + HF C. KHCO3 + NH4HSO4. D. Ca(HCO3)2 + HCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B HCO3 – + HF → F – + H2O + CO2

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP