Biến đổi quan trọng nhất sau chiến tranh...

Biến đổi quan trọng nhất sau chiến tranh thế giới thứ 2 của các nuóc ...

0
Biến đổi quan trọng nhất sau chiến tranh thế giới thứ 2 của các nuóc Đông Nam Á là:
kinh tế các nước Đông Nam Á đều phát triển hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành độc lập các nước Đông Nam Á đều tham gia ASEAN các nước Đông Nam Á đều tham gia tổ chức Liên hợp quốc

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: đánh giá

Cách giải: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều bị các nước đế quốc thực dân Âu

Mĩ xâm lược (trừ Thái Lan). Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị


biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Sau chiến tranh thế gii thứ hai, tất cả các quốc gia trong khu vực đều đã giành được độc lập ở những mức độ khác nhau.

Việc giành được độc lập tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á bước vào xây dựng và phát triển đất nước và thực hiện liên kết khu vực (ASEAN).

Sai lầm và chú ý:

Những biến đổi quan trọng cùa các quốc gia Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giói thứ hai bao gồm:

Các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.

Các nước Đông Nam Á bước vào thời kì xây dựng đất nước và đạt được nhiều thành tựu.

Các nước Đông Nam Á thực hiện liên kết khu vực với sự ra đời của tổ chức ASEAN.

hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành độc lập

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP