Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên...

Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái và sự ra đời của Đảng Cộng sả...

1
Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 chứng tỏ
khuynh hướng vô sản ở Việt Nam hoàn toàn thắng thế trước khuynh hướng tư sản.khuynh hướng tư sản chưa giải quyết triệt để mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam.khuynh hướng tư sản chưa đáp ứng được yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc.khuynh hướng vô sản từng bước được quần chúng nhân dân tiếp nhận.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tham khảo đề thi gốc của câu hỏi: Đề thi thử môn Sử Liên trường THPT - Nghệ An - lần 2 - 2019
Đáp án đúng của câu này là:
khuynh hướng vô sản ở Việt Nam hoàn toàn thắng thế trước khuynh hướng tư sản.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP