That's the last time I go to that...

Viết Lại Câu That's the last time I go to that restaurant. I certainl...

0
Viết Lại Câu

That's the last time I go to that restaurant.
I certainly _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I certainly won't go to that restaurant any more.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP