The phrase “a burst” in the second paragraph...

The phrase “a burst” in the second paragraph is closest in meaning in...

0
The phrase “a burst” in the second paragraph is closest in meaning in which of the following?
an attachmenta dischargea streama ray

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
a discharge

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP