The word “Skews” in the third paragraph is...

The word “Skews” in the third paragraph is closest in meaning to________

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
biases

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP