They'll have to take the dog on holiday...

Viết Lại Câu They'll have to take the dog on holiday with them. They ...

0
Viết Lại Câu

They'll have to take the dog on holiday with them.
They can't leave __________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

They can't leave their dog behind when they go/ are on holiday.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP