Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân m gam hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một số este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được a gam hỗn hợp muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y và 11,13 gam Na2CO3. Dẫn toàn bộ Y qua ình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 6,51 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Gía trị m là: A. 19,35 gam B. 11,64 gam C.17,46 gam D. 25,86 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,105 mol —> nROH = nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,21 mol nCO2 = 0,345 mol Δm = mCO2 + mH2O = 19,77 —> nH2O = 0,255 Trong muối: nC = nCO2 + nNa2CO3 = 0,45 mol nH = 2nH2O = 0,51 mol nO = 2nNaOH = 0,42 nNa = nNaOH = 0,21 —> m muối = mC + mH + mO + mNa = 17,46 gam nROH = 0,21 —> nH2O = nROH / 2 = 0,105 —> mROH = m ete + mH2O = 8,4 Vậy: m este = m muối + m ancol – mNaOH = 17,46

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP