Tiến hành các thí nghiệm sau: 1 Nung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Nung Fe trong bình đựng khí O2. (2) Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4. (3) Cho Ag vào dung dịch Fe(NO3)2. (4) Để thanh thép (hợp kim của Fe với C) trong không khí ẩm. (5) Nhúng lá Zn nguyên chất vào dung dịch CuSO4. (6) Nối 2 đầu dây điện nhôm và đồng để trong không khí ẩm. (7) Cho thanh Zn và Fe vào dung dịch glucozơ. Số trường hợp không xảy ra ăn mòn điện hóa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Không ăn mòn điện hóa, do chỉ có 1 kim loại và không có môi trường điện ly. (2) Có ăn mòn điện hóa: Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu Cu sinh ra bám vào Fe, tạo cặp điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch điện li. (3) Không ăn mòn điện hóa. (4) Có ăn mòn điện hóa. (5) Có ăn mòn điện hóa, giống (2). (6) Có ăn mòn điện hóa. (7) Không ăn mòn điện hóa, do không có dung dịch điện ly.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP