Tiến hành điện phân dung dịch X chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch X chứa CuSO4, KCl bằng dòng điện cường độ 2A, điện cực trơ. Khi điện phân dung dịch X trong t1 giây thấy khối lượng dung dịch giảm 3,02 gam so với ban đầu. Khối lượng catot tăng m gam, ở anot thu được 0,4928 lít (đktc) hỗn hợp khí Cl2 và O2. Nếu điện phân dung dịch X trong t2 giây thì khối lượng dung dịch giảm 4,052 gam so với ban đầu và khối lượng catot tăng 1,5m gam. Giá trị t1 + t2 là A. 2895 B. 9650 C. 4825 D. 6176

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Nếu điện phân t1 giây: Catot: nCu = a Anot: nCl2 = b và nO2 = c —> b + c = 0,022 Bảo toàn electron: 2a = 2b + 4c m giảm = 64a + 71b + 32c = 3,02 —> a = 0,024; b = 0,02; c = 0,002 —> ne = 2a = It1/F —> t1 = 2316s Nếu điện phân t2 giây: Catot: nCu = 1,5a = 0,036 và nH2 = x Anot: nCl2 = 0,02 và nO2 = y Bảo toàn electron: 2.0,036 + 2x = 0,02.2 + 4y m giảm = 64.0,036 + 2x + 71.0,02 + 32y = 4,052 —> x = 0,004 và y = 0,01 —> ne = 2.0,036 + 2x = It2/F —> t2 = 3860s —> t1 + t2 = 6176

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP