Tốc độ truyền sóng trong một môi trường...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Tốc độ truyền sóng trong một môi trường ...

6
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào
A. bản chất môi trường và cường độ sóng. B. bản chất môi trường và biên độ sóng.
C. bản chất và nhiệt độ của môi trường. D. bản chất môi trường và năng lượng sóng.

3 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
5

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của môi trường.

chọn C

Gửi 7 tháng trước

Thêm bình luận
0
hay

Gửi 6 tháng trước

Thêm bình luận
0
C

Gửi 7 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP