Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của...

Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên Xô là?

0
Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên Xô là?
Xtatin.Putin.Enxin.Goócbachốp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Goócbachốp.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP