Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ...

Chương 4: Hô Hấp Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người...

0
Chương 4: Hô Hấp

Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người trưởng thành thì có khoảng bao nhiêu ml khí nằm trong “khoảng chết” (không tham gia trao đổi khí) ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

150 ml

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP