Trong cùng một điều kiện hoàn cảnh khi...

Trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh khi công dân vi phạm pháp luật vớ...

0
Trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ ngang nhau thì phải chịu trách nhiệm pháp lí
khác nhau.chênh lệch nhau.như nhau.đối lập nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
như nhau.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP