Từ năm 1922 đến năm 1933 nhiều nước...

Từ năm 1922 đến năm 1933, nhiều nước trên thế giới đã công nhận và th...

0
Từ năm 1922 đến năm 1933, nhiều nước trên thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, điều đó chứng tỏ
Liên Xô đã trở thành thị trường tiềm năng đối với các nền kinh tế lớn. các nước đế quốc đã nể sợ Liên Xô. mâu thuẫn giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đã hòa dịu. uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: sgk 11 trang 58, suy luận.

Cách giải: Từ năm 1922 đến năm 1933, đã có nhiều nước trên thế giới công nhân và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô như: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản, Mĩ, .... Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế. Chọn đáp án: D


uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP