Từ việc đổi tên Đảng tại Hội nghị...

Từ việc đổi tên Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đ...

0
Từ việc đổi tên Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2 – 1951), thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (5 – 1941), chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 1979, tình hình Biển Đông hiện nay, giúp Việt Nam thấm nhuần sâu sắc quan điểm nào sau đây ?
Cách mạng là sự nghiệp của quân chúng nhân dân. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Không có đồng minh và bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn. Phải luôn coi trọng và đặt quan hệ với các nước láng giềng là trên hết.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Không có đồng minh và bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP