Vấn đề quan trọng nhất được Đại hội...

Vấn đề quan trọng nhất được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III củ...

0
Vấn đề quan trọng nhất được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) đã xác định:
nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và của từng miền Nam - Bắc. đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. mối quan hệ giữa cách mạng hai miền. vị trí, vai trò của cách mạng từng miền.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và của từng miền Nam - Bắc.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP