Việc nhà nước có chính sách học bổng...

Việc nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộ...

0
Việc nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các
công dân. giới tính. dân tộc. vùng miền.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
dân tộc.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP