Việt Nam gia nhập ASEAN 1995 đã đem...

Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) đã đem lại nhiều cơ hội lớn để nước ta...

0
Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) đã đem lại nhiều cơ hội lớn để nước ta thực hiện mục tiêu đổi mới đất nước là một nhận định đúng, ngoại trừ việc.
thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài để phát triển kinh tế. hội nhập, học hỏi vì tiếp thu được nhiều thành tựu khoa học-kĩ thuật từ bên ngoài.mở rộng, trao đổi và giao lưu văn hóa với bên ngoài. nền kinh tế bị cạnh tranh khốc liệt, bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ bị xói mòn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
nền kinh tế bị cạnh tranh khốc liệt, bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ bị xói mòn.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP